Training Voeren van ontwikkel- en beoordelingsgesprekken

  Medewerkers motiveren

  Omgaan met emoties en behoeftes medewerkers

  Competenties in kaart brengen

 

 

Weet jij jouw medewerkers te motiveren, hun sterke punten verder uit te bouwen en aan de slag te gaan met verbeterpunten?

Het verbeteren van de prestaties van jouw medewerkers en daarmee het bedrijfsresultaat gaat beter als je ze op de juiste manier aanspreekt. Als je ze kunt motiveren en inspireren en daar waar nodig kunt aanspreken. Als je duidelijk je punt kunt maken met respect voor de medewerker. Samen op weg naar resultaat. Het opbouwen van een dergelijk gesprek vereist vaardigheden die we in deze training leren. Na deze training ben je in staat om effectief ontwikkel- en beoordelingsgesprekken te voeren. 

Het doel van deze training is het ontwikkelen van medewerkers door inzet van effectieve functionerings- en beoordelingsgesprekken.

De bijeenkomsten zijn gericht op interactie tussen trainer en cursist én tussen cursisten onderling.

 

Algemene informatie

3 trainingen van 3 uur     (4 weken)

2 individuele coaching sessies

On- en offline

Huiswerkopdrachten via Digitale Leer Omgeving

Uden, frontstraat 4B

Trainer en Coach

Marion Neggers

 

 

Inhoud training

 

 • De kenmerken en verschillen tussen ontwikkel- en beoordelingsgesprekken
 • De tijdsplanning van de gesprekken
 • Verwachtingen managen
 • De opbouw van de verschillende gesprekken
 • Omgaan met emoties
 •  Complimenten geven en ontvangen
 • Gespreks- en coachingsvaardigheden
 • Praktijksituaties
 • Vastlegging en dossiervorming
 • Persoonlijk actieplan
Resultaat
 • Je krijgt inzicht in de verschillen tussen functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Je weet medewerkers beter te motiveren
 • Je kunt competenties van medewerkers beter in kaart brengen
 • Je leert verschillende gesprekstechnieken toepassen
 • Je kunt beter omgaan met emoties tijden de gesprekken
 • Je bent in staat afspraken duidelijk vast te leggen
 • Je hebt meerdere manieren om medewerkers met respect aan te spreken
 • De training levert waardevolle inzichten, trainen + coaching zorgt voor gedragsverandering, permanente persoonlijke groei en resultaat.
Certificaat

Na afronding van de training ontvang je, op basis van aanwezigheid en actieve deelname, het Coachweb-certificaat.

Kunnen we je helpen?

Onze collega Hetty helpt je graag met persoonlijk advies!

Info@coachweb.org

088 80 10 400